Rekrutacja 24/25

W Centrum Edukacji w Zabrzu przeprowadza się nabór do klas pierwszych w następujących typach szkół:

1. IX Liceum Ogólnokształcące w Zabrzu - 28 miejsc w tym:

14 miejsc w grupie A - medialna z rozszerzonymi przedmiotami: j. polski, j. angielski oraz geografia.

14 miejsc w grupie B - instruktor fitness/trener personalny/odnowa biologiczna z rozszerzonymi przedmiotami: j. polski, j. angielski oraz geografia.

oraz 26 miejsc:

klasa S - oddział mistrzostwa sportowego SKS Gwarek Zabrze - piłka nożna chłopców z rozszerzonymi przedmiotami: wiedza o społeczeństwie, j. angielski, geografia.

2. Technikum nr 1 w Zabrzu - 28 miejsc w tym:

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – 14 miejsc z rozszerzonym przedmiotem: matematyka

technik informatyk – 14 miejsc z rozszerzonym przedmiotem: matematyka


Regulamin Komisji Rekrutacyjnej 2024/25