Technikum

Kształcimy techników na kierunkach:Technik informatyk

z rozszerzonym przedmiotem: matematyka

Technik informatyk przygotowuje stanowiska komputerowe z urządzeniami peryferyjnymi do pracy, diagnozuje je i naprawia. Projektuje i administruje lokalnymi sieciami komputerowymi. Tworzy i administruje stronami internetowymi i bazami danych.

Opis zawodu

 • Opracowuje, uruchamia i obsługuje własne programy aplikacyjne, przystosowuje aplikacje firmowe na potrzeby zakładu pracy;
 • obsługuje komputery typu PC, posługując się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego i narzędziowego;
 • projektuje i wykonuje bazy danych i ich oprogramowanie aplikacyjne; administruje bazami danych i systemami przetwarzania informacji;
 • dobiera konfigurację sprzętu i oprogramowania komputerowego;
 • obsługuje lokalne sieci komputerowe i nadzoruje ich pracę.

Kariera edukacyjna

Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: technik tyfloinformatyk, technik teleinformatyk. Dodatkowym atutem są kursy specjalistyczne. Pomocna będzie dobra znajomość języka angielskiego.

Wybrane kierunki studiów

 • Grafik komputerowy
 • Programista
 • Informatyka analityczna
 • Informatyka ekonomiczna
 • Informatyka gier komputerowych
 • Informatyka medyczna

Kariera zawodowa

Pracę znajdziesz w wyspecjalizowanych firmach informatycznych (serwisanci, administratorzy, konserwatorzy sprzętu), urzędach (administratorzy baz danych i sieci) a nawet w domu (projektanci, graficy), we wszystkich gałęziach gospodarki narodowej, w których mają zastosowanie komputery. Możesz także prowadzić własną działalność gospodarczą.

Technik informatyk - film


Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

z rozszerzonym przedmiotem: matematyka

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej montuje, eksploatuje i serwisuje urządzenia wytwarzające ciepło i prąd w nowoczesnych urządzeniach energetyki odnawialnej: pompy ciepła, ogniwa fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, siłownie wiatrowe, kotły na biomasę.

Opis zawodu

 • Projektuje i nadzoruje wykonanie instalacji sanitarnych, elektrycznych i grzewczych wyposażonych w urządzenia i systemy energetyki odnawialnej: kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne (baterie słoneczne), pompy ciepła, kotły na biomasę, przeznaczonych do ogrzewania budynków, wytwarzania prądu i poboru ciepłej wody;
 • sprawuje nadzór nad utrzymaniem prawidłowego funkcjonowania wyposażenia sanitarnego budynków: instalacji wodociągowych, klimatyzacyjnych, kanalizacyjnych i grzewczych.

Kariera edukacyjna

Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik inżynierii sanitarnej, monter sieci i instalacji sanitarnych. Dodatkowym atutem są kursy specjalistyczne np. SEP do 1kV. Pomocna będzie dobra znajomość języka angielskiego.

Wybrane kierunki studiów

 • Inżynieria odnawialnych źródeł energii
 • Energetyka
 • Ochrona środowiska

Kariera zawodowa

Pracę znajdziesz w wyspecjalizowanych firmach instalatorsko - serwisowych (serwisanci, instalatorzy, konserwatorzy sprzętu) np. ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła, kotłów na biomasę. Możesz być doradcą klienta proponując energooszczędne rozwiązania elektryczne lub cieplne wykorzystujące urządzenia proekologiczne. Możesz także prowadzić własną działalność gospodarczą związaną serwisem i instalacją urządzeń energetyki odnawialnej.

Technik OZE - film


Technik chłodnictwa i klimatyzacji

z rozszerzonym przedmiotem: matematyka

Technik chłodnictwa i klimatyzacji montuje, eksploatuje i serwisuje urządzenia wytwarzające chłód oraz ciepło w nowoczesnych urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz pompach ciepła.

Opis zawodu

 • Montuje, uruchamia i obsługuje absorpcyjne lub sprężarkowe urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne oraz pompy ciepła;
 • prowadzi bieżącą konserwację urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła;
 • zajmuje się naprawami urządzeń chłodniczych klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz przeprowadza ocenę ich pracy.

Kariera edukacyjna

Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej , technik inżynierii sanitarnej, monter sieci i instalacji sanitarnych. Dodatkowym atutem są kursy specjalistyczne np. SEP do 1kV, F-gaz UDT. Pomocna będzie dobra znajomość języka angielskiego.

Wybrane kierunki studiów:

 • Chłodnictwo i klimatyzacja
 • Energetyka odnawialna i zarządzanie energią

Kariera zawodowa

Pracę znajdziesz w wyspecjalizowanych firmach montersko - instalatorsko - serwisowych (serwisanci, instalatorzy, konserwatorzy sprzętu) np. urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych , pomp ciepła. Możesz być doradcą klienta proponując energooszczędne rozwiązania chłodnicze, klimatyzacyjne lub cieplne wykorzystujące pompy ciepła. Możesz także prowadzić własną działalność gospodarczą związaną serwisem i instalacją urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła.

Technik chłodnictwa - film