Psycholog

Marzena Kozłowska - psycholog


Godziny pracy:

wtorek: 7:30 - 9:30; 11:15 - 15:15

środa: 14:15 - 16:15

piątek: 14:15 - 16:15


Zapraszam na konsultacje uczniów oraz rodziców - tematyka spotkań zostanie dostosowana do indywidualnych potrzeb.
Obszar obejmuje problematykę dotyczącą trudności w relacjach rówieśniczych, rodzinnych, problemów rozwojowych oraz deficytów i zaburzeń dotyczących szeroko pojętej sfery psychicznej.