Pomoc - specjaliści

Agnieszka Glimos - pedagog specjalny

godziny pracy:

Poniedziałek 11.00- 13.45

Wtorek 9.20- 9.55, 6.40-7.20

oraz w poniedziałek w godzinach 13.45 - 17.45 - zajęcia rewalidacyjne dla uczniów

Zapraszamy uczniów posiadających orzeczenia do kształcenia specjalnego, uczniów posiadających opinie wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz rodziców tych uczniów na rozmowy.

Zadaniem pedagoga specjalnego jest współpraca z nauczycielami, rodzicami i uczniami, rozpoznawanie niepowodzeń edukacyjnych uczniów oraz udzielanie im pomocy pedagogicznej.


Urszula Wanke - pedagog specjalny

godziny pracy:

Poniedziałek 12.30-17.30 (5 h rewalidacji)

Czwartek 8.15-11.15

Praca pedagoga specjalnego ukierunkowana jest głównie na pracę z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wspieraniu w doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb ucznia.