Informacje

Nasza szkoła znajduje się w centrum Zabrza. Sąsiaduje z Komendą Miejską Policji w Zabrzu oraz Domem Muzyki i Tańca.

Dyrekcja

  • Dyrektor: mgr Marian Kitel
  • Wicedyrektor: mgr Mariusz Świetlik
  • Wicedyrektor: mgr inż. Joanna Pytlik


Adres: ul. 1 Maja 12, 41-800 Zabrze